Thời hạn đăng ký còn: 10 phút : 00 giây

Chèo SUP đón bình minh Hội An

2 - 3 tiếng | SUP | Hội An

HOÀN HỦY LINH HOẠT

Bạn sẽ nhận lại 100% giá trị cọc nếu thông báo huỷ trước ngày khởi hành theo quy định.

THANH TOÁN AN TOÀN

Hỗ trợ đổi ngày đăng ký và thông tin của bạn được bảo mật ở tất cả các phương thức thanh toán

Thời gian: 

Số thành viên: Tối thiểu  1  người lớn

Loại thanh toán: 

Giá người lớn

Tạm tính

Phí tiện lợi

Giảm giá

Voucher giảm giá

CẦN THANH TOÁN VND

Còn lại VND

gallery 01

Chèo SUP đón bình minh Hội An

2 - 3 tiếng | SUP | Hội An

Ngày khởi hành:

Thay đổi

Ngày khởi hành:

Thay đổi

TÙY CHỌN *

Người lớn

* Hoạt động cần đăng ký tối thiểu 1 khách. Giá có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng khách.

Chọn thời gian đón


Thời gian phù hợp nhất để Wildbuddy đón bạn

THÔNG TIN LIÊN LẠC

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


Loại thanh toán:

* Bạn sẽ được hỗ trợ giữ chỗ và thanh toán 100% trước 8 ngày khởi hành

* 50% còn lại thanh toán trước 8 ngày khởi hành


Cổng thanh toán:

Chuyển khoản Techcombank

Chuyển khoản Vietcombank

Thanh toán qua VNPay

Thanh toán bằng thẻ quốc tế

Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

Thanh toán bằng ví MoMo

Thanh toán bằng Payon


Nhập mã giảm giá:

Áp dụng

Tra cứu mã giảm giá


Ghi chú thêm của bạn:

Quy định về Thanh toán và hoàn huỷ

HOÀN HỦY LINH HOẠT

Bạn sẽ nhận lại 100% giá trị cọc nếu thông báo huỷ trước ngày khởi hành theo quy định.

THANH TOÁN AN TOÀN

Hỗ trợ đổi ngày đăng ký và thông tin của bạn được bảo mật ở tất cả các phương thức thanh toán.

Thời gian: 

Số thành viên: 1  người lớn

Loại thanh toán: 

Giá người lớn

Tạm tính

Giảm giá

Voucher giảm giá

(Giảm cho mã )

Thành tiền

Phí tiện lợi

Cần thanh toán VND

Còn lại VND

Cần thanh toán

VND

HOÀN HỦY LINH HOẠT

Bạn sẽ nhận lại 100% giá trị cọc nếu thông báo huỷ trước ngày khởi hành theo quy định.

THANH TOÁN AN TOÀN

Hỗ trợ đổi ngày đăng ký và thông tin của bạn được bảo mật ở tất cả các phương thức thanh toán.

Thời gian: 

Số thành viên: Tối thiểu 1 người lớn

Loại thanh toán: 

Giá người lớn

Tạm tính

Giảm giá

Voucher giảm giá

(Giảm cho mã )

Thành tiền

Phí tiện lợi

Cần thanh toán VND

Còn lại VND