Mạo hiểm tại DAK LAK

Trái tim của Tây Nguyên, Daklak sẽ chinh phục những đôi chân khám phá cừ khôi bởi những sóng cỏ trùng điệp tươi mát, những con suối, dòng sông mang trong mình câu chuyện của người đồng bào khai hoang.

Mạo hiểm tại DAK LAK

Trái tim của Tây Nguyên, Daklak sẽ chinh phục những đôi chân khám phá cừ khôi bởi những sóng cỏ trùng điệp tươi mát, những con suối, dòng sông mang trong mình câu chuyện của người đồng bào khai hoang.

Hoạt động nổi bật

WildBuddy tại DAK LAK

Các cấp độ tại DAK LAK

Customize

Đăng ký
theo nhóm riêng?

Đăng ký theo nhóm riêng?

Bạn có thể gửi yêu cầu đăng ký nhóm riêng bất kể số lượng thành viên.

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

 • Chính sách hoàn hủy

  Những chính sách intoWild đề xuất để hỗ trợ bạn trong trường hợp bạn không thể tham gia hành trình của chúng tôi.

  Tìm hiểu thêm
 • Chính sách thanh toán

  Hướng dẫn bạn hoàn tất thanh toán cho hoạt động/hành trình mà bạn mong muốn.

  Tìm hiểu thêm
 • Trải nghiệm an toàn

  Những thông tin liên quan đến an toàn của bạn khi tham gia một hoạt động.

  Tìm hiểu thêm